מידע כללי והרשמה


מיקום הכינוס:
הכינוס יתקיים במלון רמדה בירושלים


שפת הכינוס:
יתקיימו מסלולים בעברית ובאנגלית


מחירי השתתפות:

 תשלום עד 6.11תשלום עד 26.11ביום הכנס
משתתף – יום אחד250 ₪350 ₪450 ₪
משתתף – שני ימים450 ₪550 ₪600 ₪
משתתף – שלושה ימים600 ₪700 ₪800 ₪
מרצה150 ₪ ליום ההרצאה, 200 ₪ לכל יום נוסף

המחירים לעיל כוללים: כניסה למושבים, ארוחת צהריים והפסקות קפה


ביטול הרשמה:
ביטול הרשמה עד 26.11 יחויב בסך 60 ₪.
לביטולים לאחר מועד זה יוחזר 50% מהתשלום.


הרשמה דרך האתר נסגרה - ניתן להירשם ביום הכנס